Taistelukoulun muuttaessa Haminasta Tuusulaan marraskuussa 1949, siirtyi koulun mukana Tuusulaan 10 aliupseeria. Pian muuton jälkeen heidän keskuudessaan syntyi ajatus oman kerhon perustamisesta ja jo 8.12.1949 pidettiin kokous, jossa päätettiin perustaa Taistelukoulun Aliupseerikerho. Koulun johtaja eversti Adolf Ehrnrooth suhtautui suopeasti kerhon perustamiseen ja hän lupasi kerhon käyttöön kurssirakennuksen kolmannessa kerroksessa sijainneen ns. Punaisen huoneen. Toiminnan käynnistymisessä auttoi myös Taistelukoulun Upseerikerhon 10.000 markan (2019 n. 450 €) lahjoitus.

Kerhon tila oli pieni ja vuoden lopulla kerho muutti Pyöreään torniin, jossa jouduttiin väistymään puhelinkeskuksen tieltä 1956. Vuoden ajan kerho toimi nykyisen Upseerikerhon baari- ja välihuoneissa, kunnes kerho pääsi jatkamaan toimintaansa Upseerikerholta vapautuneeseen pieneen ruokasaliin. Vuoden 1959 kerho oli ilman omaa toimitilaa. Vuonna 1960 kerho sai omat tilat Halosenniemeä vastapäätä olleesta parakista. Parakin aika ajoin ”arktisista” oloista kerho pääsi muuttamaan parakin paikalle valmistuneen asuintalon Rakennus 8:n alakertaan.

Alkuaikoina toiminta keskittyi jäsenistön yhdessäoloon ja sisäiseen toimintaan. 1960-luvulta alkaen toiminnan painopiste siirtyi edunvalvonnan suuntaan. Omien jäsenten kesken pidettyjen erilaisten kilpailujen lisäksi järjestettiin Upseerikehon kanssa yhteisiä kilpailuja. Hyrylän veljesyhdistyksen ja alueen maanpuolustusjärjestöjen kanssa käydyistä kilpailuista muistuttavat lukuisat kiertopalkinnot, jotka jäivät kerhon haltuun. Myös liiton kilpailuihin osallistuttiin menestyksekkäästi, jossa yhdistykselle tuli mainetta ja kunniaa erityisesti suunnistuskolmikko 1970-luvulla.

Aliupseeriliiton muutettua nimensä Toimiupseeriliitoksi, myös paikallisten yhdistysten sääntöjä uudistettiin ja kerhonkin nimi muuttui Taistelukoulun Toimiupseerit ry:ksi 1975. Seuraava muutos tapahtui 1992, kun yhdistyksen nimi muuttui Taistelukoulun Päällystöyhdistys ry:ksi. Jäsenistön määrä oli koko toiminnan ajan 10-20 henkilöä. Jo ensimmäisessä vuosikokouksessa yhdistykseen liittyi myös siviilihenkilöitä, jotka olivat mukana aktiivisesti kulloistenkin sääntöjen mahdollistamissa puitteissa. Puolustusvoimien organisaatiomuutos vähensi 1995 alkaen alueella toimivien opistoupseerien määrää ja 2015 yhdistys joutui lopettamaan toimintansa.