Vuoden 1993 alussa aloitti toimintansa Maanpuolustuskorkeakoulu, jolloin Taistelukoulu liitettiin siihen Sotakorkeakoulun ja Kadettikoulun ohella.

Taistelukoululaiset halusivat turvata koulunsa perinteiden vaalimisen ja koulun hengen säilymisen perustamalla perinneyhdistyksen. Tämä tapahtui koulun viimeisenä virallisena vuosipäivänä 10.10.1992 perustamiskokouksessa Taistelukoulun luokka Koivikossa. Asian oli huolella valmistellut hyvissä ajoin kenraaliluutnantti Tuomo Tuomisen johtama toimikunta.

Perustamisasiakirjan allekirjoitti 124 silloista ja entistä taistelukoululaista. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin eversti Kalevi Usva. Vuonna 1999 puheenjohtajana jatkoi eversti Pertti Vuolento. Eversti Reijo Piiran kausi alkoi 2005 ja eversti Tapio Niitynperän 2017. Puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2023 alkaen Tapani Rahko. 

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä Taistelukoulussa, Maanpuolustuskorkeakoulun maisteriosastossa, Taistelukoulun alueella tai Puolustusvoimien palvelukeskuksessa palvelevat tai palvelleet henkilöt. Lisäksi jäseniä voivat olla henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat olla toteuttamassa yhdistyksen tarkoitusta.

Yhdistyksessä on uusittujen sääntöjen mukaan jäseniä, kunniajäseniä ja -puheenjohtajia. Yhdistys on kutsunut kunniajäseneksi 11 henkilöä – ensimmäisenä jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin.

Yhdistyksen tarkoituksena on Taistelukoulun perinteiden ylläpitäminen ja jäsenistön yhteishengen vaaliminen. Yhdistys järjestää jäsenistölleen yhteisiä tapahtumia, joista osan Maisteriosaston kanssa yhdessä. Vuosittain tehdään myös opintomatka sotahistoriallisille- ja kulttuurikohteille.

Perinneyhdistys on toimintansa aikana julkaissut kahdeksan kirjaa, kaksi videota ja kaksi pienimuotoisempaa julkaisua.
Viimeisin julkaisu on Taistelukoulun Upseerikerhon vuosikymmenet -kirja (2019).
Vuoden 2024 alkaessa jäseniä oli noin 170.