Taistelukoulun Verkkomuseo on avattu osoitteessa www.taistelukoulu.fi. Museo sisältää runsaasti aineistoa Taistelukoulusta ja sen alueesta sekä alueella toimineista muista laitoksista. Kokonaiskuvan sivustosta saa menemällä Mediakirjastoon.

Taistelukoulun Perinneyhdistyksen verkkosivut löytyvät jatkossa verkko-osoitteessa www.perinneyhdistys.taistelukoulu.fi