Perinteistä Tuomaanpäivän perinnetilaisuutta vietettiin Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa 18.12.2023.
Maisteriosaston johtaja eversti Jarmo Keskinen toivotti päiväjuhlan osallistujat tervetulleiksi ja piti ajankohtaiskatsauksen Venäjän oikeudettomasta ja häikäilemättömästä hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä NATO-jäsenyyden merkityksestä Suomen sotilaalliseen puolustukseen. Keskinen kertoi, että upseerikoulutusta tarkastellaan parhaillaan. Maisterikurssille osallistutaan edelleen noin viisi vuotta kandidaatiksi valmistumisen jälkeen. Merkittäviä muutoksia opetusohjelmaan ei ole tarpeen tehdä. Haasteena on tulevaisuudessa hieman lyhyemmän opintoajan sovittaminen laajenevien tarpeiden mukaisesti. Tarkastukseen liittyvät kandidaatti-, esiupseeri- ja yleisesikuntakurssien opintosisällöt. Maisterintutkintoon kuuluvan gradun merkitys kasvaa entisestään, koska yleisesikuntaupseerikurssilla ei enää laadita diplomityötä.

Eversti Keskisen tervetulopuheenvuoro.

Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Tapani Rahko toi tilaisuuteen yhdistyksen tervehdyksen. Omassa puheenvuorossaan hän käsitteli perinnetoiminnan merkitystä laajemmassa koulutuskontekstissa. Hän kannusti myös opettajistoa ja oppijoita tutustumaan perinneyhdistyksen laajaan toimintaan ja harkitsemaan jäsenyyttä yhdistyksessä. Päätteeksi hän kiitti Maanpuolustuskorkeakoulua ja erityisesti maisteriosastoa laajasta ja merkittävästä tuesta yhdistyksen perinnetoiminnalle.

Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Tapani Rahkon tervehdys.

Tilaisuudessa pidettiin hiljainen hetki edesmenneen kenraalimajuri Hannu Särkiön muistoksi. Hän toimi mittavan ja arvostetun uransa aikana Taistelukoulun johtajana everstin palvelusarvossa vuosina 1982–1986.
Päiväjuhlassa palkittiin Vuoden taistelukoululaisena everstiluutnantti evp. Antti Nieminen, jonka pyyteetön, laaja-alainen ja aktiivinen työ perinneyhdistyksessä huomioitiin ansaitusti palkinnon saajaa valittaessa. Opettajastipendi luovutettiin kapteeni Raimo Ruokoselle, joka toimii sotahistorian opettajana. Ruokonen on saavuttanut poikkeuksetta opetustavoitteet ja nauttii laajaa arvostusta ja luottamusta opettajien ja oppilaiden keskuudessa.

Palkitut keskellä.

Juhlaesitelmän piti maisterikurssin viranomaislinjan opiskelija Suojelupoliisin toiminnasta.
Päiväjuhlan jälkeen siirryttiin perinteisesti saunomaan ja sen jälkeen illalliselle Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasaliin.

Legendaarinen uima-allas.

Ennen illallista Tuomaan tervehdyksen esitti kapteeni Lauri Jussila.
Taistelukoulun johtajan tervehdyksen toi eversti evp, perinneyhdistyksen kunniapuheenjohtaja Pertti Vuolento. Puheessaan Vuolento antoi arvokkaita evästyksiä opettajistolle ja oppilaille ja kehui maisteriosaston ja perinneyhdistyksen erinomaista yhteistyötä.

Tuomaan tervehdys.

Taistelukoulun johtajan tervehdyksen toi eversti evp, Pertti Vuolento

Maittavan illallisen aikana kuultiin hienoja puheenvuoroja entisiltä johtajilta, nykyisiltä opettajilta ja oppilailta.