Henkilörekisterin perusteet:
Taistelukoulun Perinneyhdistyksen jäsenistä ylläpidetään ”Taistelukoulun Perinneyhdistys ry:n jäsenrekisteri” -nimistä henkilörekisteriä, jonka virallisena
ylläpitäjänä toimii Taistelukoulun Perinneyhdistys ry. Rekisterissä olevia
henkilötietoja käytetään jäsenyyden hoitamiseen. Henkilötiedot rekisteriin
jäseneksi liittyvä toimittaa itse verkkosivuilla olevan jäsenhakulomakkeen
kautta.

Rekisteriin kerättävät ja ylläpidettävät tiedot ja niiden käyttö:
Taistelukoulun Perinneyhdistys ylläpitää jäsenistään seuraavia tietoja:
– Nimi ja yhteystiedot: tiedottamiseen ja laskutukseen sekä yhteydenpitoon
– Syntymäaika: jäsenistön palkitsemiseen ja muistamiseen sekä opintomatkojen tarpeisiin

– Ammatti: palveluksessa vai reservissä, ammatissa vai eläkeläinen, opintomatkojen tarve
– Sotilaskoulutus: vapaaehtoinen tieto
– Työyhteisötausta  ja toiminta vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävissä,
vapaaehtoinen tieto

Rekisterin ylläpito:
Yhdistyksen jäsensihteerinä ja rekisterin ylläpitäjänä toimii
sihteeri (v. 2019 Hannele Lindsten). Rekisterin ylläpidosta vastaavat
yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja (v. 2019 Martti Aho)

Jäsenen henkilötiedot lisätään rekisteriin jäseneksi hyväksymisen
yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun yhdistyksen hallitus
on todennut jäsenen eronneeksi. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta
ulkopuolisille.

Tiedot omista, rekisteriin merkityistä, tiedoista saa tarvittaessa
yhdistyksen sihteeriltä.

Rekisterin suojaus:
Rekisteri on muodoltaan sähköinen tiedosto, jota käytetään sihteerin
käytössä olevalla tietokoneella. Rekisteristä ei ylläpidetä
paperistulosteita eikä rekisterin tietoja tallenneta verkon pilvipalveluihin
tai vastaaviin tiedon säilyttämiseen ja jakamiseen tarkoitettuihin
palveluihin.